“เศรษฐพุฒิ-อนุสรณ์”ยื่นชิงเก้าอี้ผู้ว่าแบงก์ชาติเพิ่มช่วงขยายเวลารับสมัคร

รายงานข่าวจากกระทรวงการคลัง เปิดเผยถึงการสรรหาผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) แทนนายวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการ ธปท.คนปัจจุบัน ที่จะครบวาระในวันที่ 30 ก.ย.63 ว่า หลังจากขยายเวลารับสมัครมาจนถึงวันนี้เป็นสุดท้าย มีผู้สมัครเพิ่มอีก 2 ราย ได้แก่ นายอนุสรณ์ ธรรมใจ อดีตคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต และอดีตกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ธปท. และรายที่ยื่นล่าสุดก่อนปิดรับสมัคร คือ นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ หนึ่งในกรรมการ กนง.

ก่อนหน้านี้ มีผู้นยื่นสมัครชิงตำแหน่ง 4 คน เป็นคนใน 2 คน ได้แก่ นายเมธี สุภาพงษ์ รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพการเงิน ธปท. และนายรณดล นุ่มนนท์ รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน ธปท. ส่วนคนนอก 2 คน ได้แก่ นางต้องใจ ธนะชานันท์ กรรมการผู้จัดการบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบุตรสาวนายชวลิต ธนะชานันท์ อดีตผู้ว่าการ ธปท. และอดีต รมช. คลัง และนายสุชาติ เตชะโพธิ์ไทร อดีตรองกรรมการผู้จัดการ ประธานเจ้าหน้าที่สายการลงทุนและผู้จัดการกองทุนรวม บลจ.อยุธยา เจเอฟ

สำหรับขั้นตอนต่อจากนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ จะสรุปพิจารณาคุณสมบัติของผู้ที่ยื่นสมัครในวันที่ 17 ก.ค. และเปิดให้แสดงวิสัยทัศน์ในวันที่ 21 ก.ค. และคณะกรรมการสรรหาฯ จะเสนอ 2 รายชื่อให้ รมว.คลังเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกในขั้นตอนสุดท้าย

ที่มา https://www.ryt9.com/s/iq03/3140813

Related links

เรื่องนี้ถูกเขียนใน Uncategorized และติดป้ายกำกับ , , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร