ไทย-ญี่ปุ่น เห็นพ้องยกระดับความสัมพันธ์ในทุกมิติ

วันนี้ (16 ธันวาคม 2562) เวลา 11.30 น. ณ ห้องสีงาช้าง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล นายชิโระ ซะโดะชิมะ  (H.E. Mr. Shiro Sadoshima) เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ สรุปสาระสำคัญการหารือดังนี้
 
นายกรัฐมนตรีกล่าวขอบคุณเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นฯ ที่มีบทบาทสำคัญในการกระชับความสัมพันธ์ไทยกับญี่ปุ่นให้มีความก้าวหน้าในทุกมิติตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา พร้อมชื่นชมวิสัยทัศน์และผลงานของเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นฯ ที่ผลักดันความร่วมมือในมิติเศรษฐกิจระหว่างกันจนเกิดผลเป็นรูปธรรมในหลายด้าน โดยเฉพาะการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การผลักดันการลงทุนจากญี่ปุ่นในไทย การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างบริษัทและ Startups ของไทยกับญี่ปุ่น ความร่วมมือด้านการคมนาคมขนส่ง และการส่งเสริมความสัมพันธ์ในระดับท้องถิ่น โดยมุ่งหวังว่าเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นฯ คนใหม่จะช่วยผลักดัน รวมถึงสานต่อโครงการและข้อริเริ่มต่าง ๆ ต่อไป
 
เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นฯ ขอบคุณนายกรัฐมนตรีและคณะทำงานที่ได้สนับสนุนและให้ความร่วมมือมาโดยตลอด และขอบคุณนายกรัฐมนตรีที่เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่น และบทบาทของนายกรัฐมนตรีในเวทีระหว่างประเทศที่สำคัญ ได้แก่ การเข้าร่วมการประชุมผู้นำ G20 ณ นครโอซากา รวมทั้งชื่นชมการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 ของไทย ซึ่งนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นชื่นชมการเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมของไทย ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความใกล้ชิดของทั้งสองผู้นำ และการสนับสนุนระหว่างกันในทุกมิติ
 
โอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น โดยยินดีสนับสนุนความร่วมมือระหว่างกันในรอบด้าน อาทิ ความร่วมมือด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRD) ในการจัดตั้งสถาบันโคเซ็น (KOSEN) ในไทย การส่งเสริม SMEs และ Startups ในไทย ตลอดจนการส่งเสริมความร่วมมือด้านการลงทุน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและเกิดผลประโยชน์ของทั้งสองประเทศ
 
ในช่วงท้าย นายกรัฐมนตรีขอบคุณภาคเอกชนญี่ปุ่นที่เชื่อมั่นในศักยภาพของไทย ในการเข้ามาลงทุนในไทย นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีได้อวยพรให้เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นฯ ประสบความสำเร็จ และขอให้สนับสนุนไทยในฐานะเพื่อนแท้ของไทยต่อไป

ที่มา https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/858440?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=economic

Related links

เรื่องนี้ถูกเขียนใน Uncategorized และติดป้ายกำกับ , , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร