พาณิชย์ สั่งจัดระเบียบตัวเเทนลิขสิทธิ์

“วีระศักดิ์”สั่งกรมทรัพย์สินนทางปัญญาปรับปรุงแก้ไขระเบียบตัวแทนลิขสิทธิ์ พร้อมทั้งนำคิวอาร์โค้ทมาใช้ตรวจสอบบุคคลที่เป็นตัวแทนลิขสิทธิ์

นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า การคุ้มครองและการป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เป็นเรื่องที่รัฐบาลให้ความสำคัญมาโดยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กรณีการกระทำละเมิดรายใหญ่หรือมีลักษณะเป็นขบวนการหรือเครือข่ายอาชญากรรม ไม่ว่าจะเป็นแหล่งผลิต แหล่งเก็บ แหล่งจำหน่าย จุดนำเข้าส่งออก ทั้งที่เป็นตลาดออนไลน์และออฟไลน์ จำเป็นต้องมีการบูรณาการในการทำงานของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่องต่อไป ในขณะเดียวกัน ในฐานะที่กำกับดูแลกรมทรัพย์สินทางปัญญา ไม่ต้องการให้มีการล่อให้กระทำผิด และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ หรือที่เรียกว่า     “ตีกิน” จากความไม่รู้หรือความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของประชาชน คนทำมาหากิน ซึ่งรวมทั้งเด็กและเยาวชน

ทั้งนี้ตนได้สั่งการให้กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ออกประกาศ เรื่อง การแจ้งข้อมูลตัวแทนดำเนินคดีละเมิดลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2554 และระเบียบกรมทรัพย์สินทางปัญญาว่าด้วยการแจ้งข้อมูลตัวแทนฯ เพื่อให้มีฐานข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับตัวแทนและการออกบัตรตัวแทนดำเนินคดีละเมิดลิขสิทธิ์ เพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงตัวตนของตัวแทนประกอบการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ตำรวจ อย่างไรก็ดี ระเบียบดังกล่าวใช้มาเป็นเวลานาน เห็นควรพิจารณาปรับปรุงแก้ไขให้มีความทันสมัยยิ่งขึ้น เช่น การนำคิวอาร์โค้ทมาใช้ในการตรวจสอบการรับมอบอำนาจของตัวแทนลิขสิทธิ์ เป็นต้น ซึ่งกรมฯจะเร่งหารือกับหน่วยงานเกี่ยวข้องและนำมาใช้โดยเร็ว

ที่มา https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/854615?utm_source=category&utm_medium=internal_referral

Related links

เรื่องนี้ถูกเขียนใน Uncategorized และติดป้ายกำกับ , , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร