ปตท.เร่งเครื่องลุยค้าปลีก-น้ำมัน ดัน”โกบอล แบรนด์”

บุรณิน รัตนสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่วางแผน บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด(มหาชน) หรือ โออาร์ เปิดเผยว่า โออาร์ อยู่ระหว่างดำเนินโครงการปรับปรุงองค์กร (transform) เพื่อรับมือกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะกระแสเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว (disruptive technology) ซึ่งอาจจะกระทบต่อกลยุทธ์และรูปแบบธุรกิจเดิม

         ดังนั้น โออาร์ จะต้องปรับเรื่องของกลยุทธ์และการตลาด ตลอดจนกระบวนการทำงานต้องปรับให้กระชับ คล่องตัว และดึงศักยภาพของบุคลากรมาให้ประโยชน์อย่างเต็มที่ อีกทั้งร่วมมือกับพันธมิตรที่มีอยู่เดิมและหาพันธมิตรใหม่เชื่อมโยงการทำงานเป็นแพลตฟอร์ม รวมถึงผลักดันสตาร์ทอัพต่างๆ ให้เกิดไอเดียใหม่ๆ เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจรูปแบบใหม่ ที่นอกจากจะเป็นเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของบริษัทแล้วยังจะช่วยให้ตอบโจทย์วิสัยทัศน์ดังกล่าวด้วย

ที่มา https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/852617?utm_source=category&utm_medium=internal_referral

Related links

เรื่องนี้ถูกเขียนใน Uncategorized และติดป้ายกำกับ , , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร