“RBF” ต้อนรับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์เยี่ยมชมบริษัทฯ

นางเพ็ชรา รัตนภูมิภิญโญ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พ.ต.พญ.จัณจิดา รัตนภูมิภิญโญ กรรมการบริษัท พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือ RBF และนายสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ให้การต้อนรับคณะนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่ให้ความสนใจเข้ารับฟังข้อมูลบริษัทฯ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัท ณ สำนักงานใหญ่ ซอยลาดพร้าว101 กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ RBF ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายวัตถุที่ใช้เป็นส่วนผสมในอาหาร (Food Ingredients) โดยแบ่งเป็นผลิตภัณฑ์หลายประเภทเช่น วัตถุแต่งกลิ่นและรส (Flavour) แป้งประกอบอาหาร เกล็ดขนมปัง เครื่องปรุงรส ซอสและน้ำจิ้ม สีผสมอาหาร ผลิตภัณฑ์อบแห้ง ผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็ง รวมถึงวัตถุแต่งกลิ่นที่นำไปเป็นส่วนผสมในน้ำหอมและเครื่องสำอาง และบรรจุภัณฑ์พลาสติก นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์ซื้อมาและจำหน่ายไปซึ่งสินค้าประเภท Food Additive อาทิ สารกันบูด สารกันรา กรดมะนาว เป็นต้น

ที่มา : https://www.ryt9.com/s/prg/3040976

Related links

เรื่องนี้ถูกเขียนใน Uncategorized และติดป้ายกำกับ , , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร