เปิดฉากประชุม รมต.เศรษฐกิจอาเซียน 10 ประเทศ

กระทรวงพาณิชย์จัดการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ หรือเออีเอ็ม (AEM Retreat) ระหว่างวันที่ 22 – 23 เม.ย. นี้ที่โรงแรมอังสนา ลากูน่า ภูเก็ต ซึ่งการประชุมครั้งนี้ นับเป็นการประชุมระดับรัฐมนตรีการค้าของอาเซียนครั้งแรกของปี 2562 ที่ไทยเป็นประธานอาเซียน

นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนจะติดตามความคืบหน้าเรื่องที่ไทยในฐานะประธานอาเซียนร่วมกับสมาชิกอาเซียนเพื่อเนินการให้สำเร็จในปีนี้ ภายใต้หัวข้อ“ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน” ประกอบด้วย 3 ด้าน 13 ประเด็น ได้แก่ 1.การเตรียมอาเซียนรับมืออนาคต เช่น การจัดทำแผนการดำเนินงานด้านดิจิทัล การจัดทำแผนงานด้านนวัตกรรม การจัดทำแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับ 4IR การส่งเสริมการใช้ดิจิทัลในผู้ประกอบการรายย่อย

2.ความเชื่อมโยง เช่น การเชื่อมโยงระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวของอาเซียน (ASEAN Single Window) ให้ครบทั้ง 10 ประเทศ การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหาร การผลักดันเงินสกุลท้องถิ่น การจัดทำแผนการท่องเที่ยว 3.การสร้างความยั่งยืนในทุกมิติ เช่น การส่งเสริมการประมงที่ยั่งยืน การดำเนินความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาพลังงานชีวภาพของอาเซียน เป็นต้น ซึ่งประเด็นเหล่านี้จะเสนอให้ที่ประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนใ(เออีเอ็ม)ห้การรับรอง ก่อนที่จะเสนอให้ที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนเห็นชอบ

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า ทั้งนี้ ในระหว่างการประชุม รัฐมนตรีเศรษฐกิจได้รับทราบความคืบหน้าการเจรจาจัดทำความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจระดับภูมิภาค หรืออาร์เซพ(RCEP) ระหว่างอาเซียน 10 ประเทศ และ 6 คู่เจรจาคือ จีน อินเดีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ในบางเรื่องที่ยังติดขัด ซึ่งอาร์เซพ ถือเป็นเป้าหมายหนึ่งใน 13 ประเด็นที่ไทยในฐานะประธานอาเซียนต้องการให้เสร็จภายในปีนี้ โดยจะมีการพูดคุยการหารือในที่ประชุมเพื่อขจัดอุปสรรคที่เป็นปัญหา เพื่อให้สมาชิกอาเซียนสามารถมีข้อสรุปร่วมกันเพื่อไปพูดคุยกับประเทศคู่เจรจา เช่น จีน ญี่ปุ่น เกาหลี อินเดีย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายประเทศไทยได้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับอินโดนีเซียในฐานะประเทศผู้ประสานงาน เพื่อจัดตั้งการประชุมระหว่างเจ้าหน้าที่อาวุโสและรัฐมนตรีการค้าในปีเพื่อให้สามารถบรรลุข้อตกลงตามแผน

ที่มา bangkokbiznews.com/news/detail/833161

Related links

โพสท์ใน Uncategorized | ติดป้ายกำกับ , , , | ปิดความเห็น บน เปิดฉากประชุม รมต.เศรษฐกิจอาเซียน 10 ประเทศ

สิงห์เอสเตทร่วมกับเนอวานาไดอิเปิดตัว บันยันทรีเรสซิเดนซ์ ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพ

บริษัทสิงห์เอสเตท จำกัด (มหาชน) บริษัทในเครือของสิงห์คอร์เปอเรชั่น อุตสาหกรรมยักษ์เครื่องดื่มของประเทศ ผู้สนับสนุนกีฬาเมืองไทยมาอย่างยาวนาน มากกว่าครึ่งศตวรรษของตระกูลภิรมย์ภักดี ผู้ที่มีส่วนในการพัฒนากีฬากอล์ฟอาชีพของไทยก้าวไปสู่ชาติชั้นนำกีฬากอล์ฟของโลกทั้งชายและหญิง ร่วมกับบริษัทเนอวานาไดอิ จำกัด (มหาชน) พัฒนาโครงการบันยันทรีเรสซิเดนซ์ ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพ โครงการคอนโดมิเนียมระดับซูเปอร์ ลักชัวรี่ เป็นคอนโดมิเนียมไฮเอนด์ 45 ชั้น โครงการแรก ของเนอวานาตั้งอยู่บนที่ดินริมฝั่งธนบุรี เมืองเก่าของแม่น้ำเจ้าพระยา

ซึ่งเป็นที่ดินริมโค้งน้ำผืนสุดท้ายที่ผู้ถือครองจะสามารถจับจองได้ที่มีระยะห่างจากแม่น้ำใกล้ที่สุดเพียงแค่ 16 เมตร จากริมฝั่งเจ้าพระยา งบลงทุน 6,500 ล้านบาท ปัจจุบันมียอดจอง ร้อยละ 60 บันยันทรีเรสซิเดนซ์ ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพ ตั้งอยู่ใกล้ชุมชนวัฒนธรรมเก่าริมน้ำเจ้าพระยา ย่านถนนคลองสานและถนนสมเด็จเจ้าพระยา ซึ่งผู้อยู่อาศัยในโครงการสามารถใช้ชีวิตรูปแบบทันสมัยใกล้ศูนย์การค้าไอคอนสยามและ โรงพยาบาลตากสินสามารถไปช็อปปิ้ง หรือตรวจร่างกายรักษาสุขภาพได้สะดวกสุดๆ

หากล่องเรือจากโครงการสามารถแวะชมสถานที่สำคัญๆ และแหล่งท่องเที่ยวในบริเวณใกล้เคียงได้ เช่น วัดทองนพคุณ เป็นวัดที่สร้างขึ้นสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ต่อมาพระยา โชฏีกราชเศรษฐี หรือนายทองจีน ได้เป็นผู้บูรณะซ่อมแซมและถวายเป็นพระอารามหลวงในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว วัดนี้มีความโดดเด่นในเรื่องของจิตรกรรม ฝาผนังในพระอุโบสถเดิมซึ่งเป็นเรื่องพระมหาเวสสันดรชาดก เขียนโดย พระครูกสินสังวร และยังคงความสมบูรณ์และสวยงามอย่างมาก และไม่ไกลจากวัดทองนพคุณ คือ วัดทองธรรมชาติวรวิหาร วัดจีจินเกาะ ศาลเจ้ากวนอู และล้ง 1919 คอมมูนิตี้มอลล์ ริมน้ำที่มีสถาปัตยกรรมแบบจีนของตระกูลหวั่งหลี

ล่องเรือต่อไปอีก 30 นาที สามารถแวะชมสถาปัตยกรรมอันโดดเด่นของวัดราชาธิวาสราชวรวิหาร เป็นวัดที่สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท ทรงสถาปนาจาก “วัดสมอราย” ได้รับการปฏิสังขรณ์ต่อเนื่องตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 1-3 จนถึงรัชกาลที่ 4 ได้ทรงปฏิสังขรณ์ใหม่และพระราชทานนามใหม่ว่า “วัดราชาธิวาสวิหาร” มีความหมายว่า “อันเป็นที่ประทับของพระราชา”

บันยันทรีเรสซิเดนซ์ ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพ เป็นมาสเตอร์พีช ของเนอวานา ที่ถูกพัฒนาเน้นเรื่องการออกแบบและนวัตกรรมการอยู่อาศัยเพื่อตอบความต้องการของผู้พักอาศัยมอบความเป็นส่วนตัวและไลฟ์สไตล์ระดับซูเปอร์ ลักชัวรี่ ให้ผู้อยู่อาศัยเข้าถึงการพักผ่อนอย่างแท้จริงในราคาหน่วยละ 25 ล้าน ไปจนถึง 60 ล้านบาท บันยันทรีเรสซิเดนซ์ ริเวอร์ไซด์ เป็นคอนโดมิเนียมระดับไฮเอนด์ ที่เน้นความเป็นส่วนตัวของผู้อยู่อาศัยด้วยทำเลอันเงียบสงบฝั่งเมืองเก่า ใกล้กับศูนย์กลางการค้าและธุรกิจของกทม. ภายในตัวโครงการ มีสิ่งอำนวยความสะดวก ที่ทำให้การใช้ชีวิตของ ผู้อยู่อาศัยมีความเป็นส่วนตัว มีล็อบบี้ลิฟต์ส่วนตัว 6 ตัว เชื่อมต่อกับห้องพักของผู้อยู่อาศัย โดยตรง และในแต่ละชั้นจะมีห้องชุดเพียง 4 หน่วย

ตัวอาคารอยู่บนที่ดินริมโค้งน้ำผืนสุดท้ายซึ่งใกล้กับแม่น้ำเจ้าพระยามากด้วยระยะห่าง 16 เมตร และการออกแบบให้ห้องพักอาศัยทุกหน่วยสามารถมองเห็นวิวแม่น้ำแบบพาโนรามิก ทั้งหมดผู้อยู่อาศัยจะเห็นทัศนียภาพของเมืองเก่ากทม. ที่สวยงามเป็นบริเวณที่มีการผสมผสานอย่างลงตัวที่สำคัญมีทัศนียภาพที่ผู้บริโภคซื้อไป ในวันนี้จะสวยงามเช่นนี้ตลอดไป ไม่มีสิ่งก่อสร้างใดรอบข้าง องค์ประกอบภายในได้วางแผนและคัดสรรเริ่มตั้งแต่ ยกระดับการอยู่อาศัยเทียบเท่า คุณภาพระดับมาตรฐานโรงแรม บันยันทรี เต็มไปด้วยบริการและอำนวยความสะดวกเหมือนโรงแรม 5 ดาว เช่น ดอร์แมน บริการ concierge ห้องสปาระดับหรู ใช้บริการพนักงานนวดกายภาพจากโรงแรมบันยันทรี มาให้บริการที่คอนโดมิเนียม รวมถึงห้องอาหารส่วนตัวที่ผู้อาศัยสามารถสั่งอาหารสุดพิเศษที่มีความเป็นส่วนตัว ในรูปแบบโรงแรม มีเชฟมาทำอาหารให้รับประทานอาหารเฉพาะญาติมิตร

นายรณชัย ไตรยสุนันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานพัฒนาโครงการแนวสูงเผยว่า บันยันทรีเรสซิเดนซ์ ริเวอร์ไซด์ เป็นคอนโดมิเนียมซูเปอร์ ลักชัวรี่ เป็นการพัฒนา ที่อยู่อาศัยแนวสูงเป็นอสังหาริมทรัพย์ในระดับบน ที่ตอบสนอง ความต้องการของผู้บริโภคที่มองหาความเป็นส่วนตัว อาคารมีความสูง 45 ชั้น จำนวน 133 หน่วย ตั้งอยู่ในเนื้อที่กว่า 5 ไร่ แต่ละชั้นมีห้องพักอาศัยสูงสุด 4 หน่วย แบบห้องมีให้เลือก 5 แบบ คือ ตั้งแต่ 1 ห้องนอน ไปจนไปถึงเพ้นท์เฮ้าส์ 4 ห้องนอน มีที่จอดรถ 2 เท่า ของหน่วยทั้งหมด นอกจากนี้ ยังเดินทางได้สะดวกด้วยท่าเทียบเรือส่วนตัวของอาคารและ มีเรือบริการหมุนเวียนให้บริการโดยผู้อาศัยจองบริการของโครงการ ผ่านคอนซีก ทั้งบริการนวดสปาและบริการเช่าเรือล่องแม่น้ำ เจ้าพระยาของทรูลีสซิ่ง ที่นำเข้าเรือแฮคเกอร์คราฟต์ ซึ่งเป็นเรือคลาสสิก ผลิตโดยบริษัทแฮคเกอร์โบ๊ท จากสหรัฐอเมริกา

นอกจากนี้ ผู้อาศัยยังสามารถใช้บริการเช่ายานพาหนะ จาก บริษัท ทรูลีสซิ่ง จำกัด www.trueleasing.co.th ที่มี นายขจร เจียรวนนท์ เป็นกรรมการบริหาร มีบริการให้เช่าทั้งรถยนต์ขับเอง auto rental Self-drive services, รถมินิโค้ชและรถโค้ชโดยสารเป็นหมู่คณะ, เช่าเรือยนต์แฮคเกอร์คราฟท์โบ๊ท, ซันเซ็ทครูซ ลูกค้าทั้งไทยและต่างชาติ ดูรายละเอียดได้ที่ www.banyantreeresidencesriversidebangkok.com

บรรยายใต้ภาพ
รณชัย ไตรยสุนันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานพัฒนาโครงการแนวสูงของ บริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน) และ ขจร เจียรวนนท์ ประธานสโมสรฟุตบอลแบงค็อก ยูไนเต็ด และกรรมการบริหาร บริษัท ทรูลีสซิ่ง จำกัด

พระปรางค์ที่สวยงามริมแม่น้ำเจ้าพระยา ฝั่งธนบุรี ที่วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร เป็นพระอารามประจำพระองค์ของพระบาทสมเด็จ พระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 สถาปนาเป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ที่ก่อสร้างมาตั้งแต่สมัยปลายกรุงศรีอยุธยา โดยวัดนี้ตั้งอยู่ใกล้โครงการ

ทัศนียภาพฝั่งตรงข้ามที่เป็นฝั่งพระนคร เป็นเมืองเก่าไชน่าทาวน์ของ กทม. ที่ตั้งของ ถนนทรงวาด ถนนเยาวราช และถนนราชวงศ์ มีภัตตาคารร้านอาหารจีนชั้นดีมากมาย ผู้พักอาศัยชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวจีน ไต้หวัน ฮ่องกง น่าจะชื่นชอบหากได้มาอยู่ที่นี่

ที่มา : https://www.ryt9.com/s/nnd/2979094

Related links

โพสท์ใน Uncategorized | ติดป้ายกำกับ , , , | ปิดความเห็น บน สิงห์เอสเตทร่วมกับเนอวานาไดอิเปิดตัว บันยันทรีเรสซิเดนซ์ ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพ

สรุปประเด็นน่าติดตามประจำวันที่ 8 เมษายน 2562

ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดบวกเมื่อวันศุกร์ (5 เม.ย.) โดยได้แรงหนุนจากการเปิดเผยตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรที่แข็งแกร่งของสหรัฐ ซึ่งทำให้นักลงทุนคลายความกังวลเกี่ยวกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจสหรัฐ และ ตลาดยังได้รับแรงหนุนจากแนวโน้มที่สหรัฐและจีนใกล้จะบรรลุข้อตกลงการค้า

ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 26,424.99 จุด เพิ่มขึ้น 40.36 จุด หรือ +0.15% ขณะที่ดัชนี S&P500 ปิดที่ 2,892.74 จุด เพิ่มขึ้น 13.35 จุด หรือ +0.46% และดัชนี Nasdaq ปิดที่ 7,938.69 จุด เพิ่มขึ้น 46.91 จุด หรือ +0.59%

— กระทรวงคลังญี่ปุ่นเปิดเผยรายงานเบื้องต้นว่า ยอดเกินดุลบัญชีเดินสะพัดเดือนก.พ.อยู่ที่ 2.68 ล้านล้านเยน หรือ 2.4 หมื่นล้านดอลลาร์ ซึ่งถือเป็นสถิติที่อยู่ในแดนบวกอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 56

— นายแลร์รี่ คุดโลว์ ที่ปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจประจำทำเนียบขาวเปิดเผยว่า สหรัฐและจีนใกล้จะบรรลุข้อตกลงการค้าแล้ว โดยเจ้าหน้าที่ระดับสูงจะหารือกันอีกครั้งในสัปดาห์นี้ผ่านทางการประชุมทางไกล ขณะที่สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า การเจรจาที่กรุงวอชิงตันมีความคืบหน้า แม้ว่าจะยังมีประเด็นที่สำคัญๆ รอการสรุปอยู่ก็ตาม ทางด้านทำเนียบได้ออกแถลงการณ์เมื่อเย็นวันศุกร์ว่า ยังมีงานที่มีความสำคัญรออยู่ ทางรัฐมนตรีช่วยและตัวแทนจะหารือเพื่อหาคำตอบให้กับประเด็นที่ยังค้างคาอยู่นี้

— รัฐบาลลิเบียเผยเตรียมตอบโต้กองกำลังที่จงรักภักดีต่อพลเอกคาลีฟา ฮัฟตาร์ กองกำลังแห่งกองทัพแห่งชาติลิเบีย ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวอาจจะส่งผลกระทบต่อตลาดน้ำมันโลก ภายหลังจากที่มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย 35 รายจากเหตุปะทะใกล้กับกรุงทริโปลี เมืองหลวงของลิเบียช่วงกลางสัปดาห์ที่แล้ว โดยกองทัพของนายคาลีฟ ยังคงพยายามที่จะเข้ามายังกรุงทริโปลีเมื่อวานนี้

— ผู้นำประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป (EU) จะประชุมร่วมกันในสัปดาห์นี้ เพื่อหารือเกี่ยวกับอังกฤษ ภายหลังจากที่การถอนตัวของอังกฤษออกจากสหภาพยุโรป (Brexit) ยังไม่ได้ข้อสรุป

— ธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศจัดการประชุมประจำฤดูใบไม้ผลิขึ้น ท่ามกลางการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกที่ยังไม่มั่นคง
— จีนได้เพิ่มสำรองทองคำอย่างต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4 ติดต่อกัน โดยธนาคารกลางจีนได้เพิ่มสำรองทองคำในเดือนมีนาคมเป็น 60.62 ล้านออนซ์ จากระดับ 60.26 ล้านออนซ์ในเดือนก.พ. ซึ่งข้อมูลดังกล่าวชี้ให้เห็นว่า จีนซึ่งเป็นประเทศที่ผลิตและใช้ทองคำจำนวนมากได้กลับมาเพิ่มสำรองทองคำอย่างต่อเนื่อง

— ขณะที่นายปราโบโว สุเบียนโต ผู้ท้าชิงตำแหน่งประธานาธิบดีอินโดนีเซีย ได้หาเสียงเมื่อวานนี้โดยเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลง และวิจารณ์ในประเด็นประสิทธิภาพการทำงานทางด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลภายใต้การนำของนายโจโค วิโดโด ก่อนที่การเลือกตั้งจะจัดขึ้นในสัปดาห์หน้า

ที่มา : https://www.ryt9.com/s/iq29/2976875

Related links

โพสท์ใน Uncategorized | ติดป้ายกำกับ , , | ปิดความเห็น บน สรุปประเด็นน่าติดตามประจำวันที่ 8 เมษายน 2562

นักวิเคราะห์คาดศุกร์นี้สหรัฐเผยจ้างงานนอกภาคเกษตรเพิ่ม 175,000 ตำแหน่ง หลังวูบหนักในก.พ.

ผลการสำรวจนักวิเคราะห์ระบุว่า ในวันศุกร์นี้ กระทรวงแรงงานสหรัฐจะรายงานตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเพิ่มขึ้น 175,000 ตำแหน่งในเดือนมี.ค. ขณะที่อัตราการว่างงานจะทรงตัวที่ระดับ 3.8%

เมื่อเดือนที่แล้ว กระทรวงแรงงานสหรัฐรายงานว่า ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเพิ่มขึ้นเพียง 20,000 ตำแหน่งในเดือนก.พ. ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนก.ย.2560 และต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 180,000 ตำแหน่ง ส่วนอัตราการว่างงานร่วงลงสู่ระดับ 3.8% ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะลดลงสู่ระดับ 3.9%

ที่มา : https://www.ryt9.com/s/iq29/2975458

Related links

โพสท์ใน Uncategorized | ติดป้ายกำกับ , , | ปิดความเห็น บน นักวิเคราะห์คาดศุกร์นี้สหรัฐเผยจ้างงานนอกภาคเกษตรเพิ่ม 175,000 ตำแหน่ง หลังวูบหนักในก.พ.

จีนเผยธุรกิจขนส่งด่วนในเดือนก.พ.ขยายตัว 38.7% เมื่อเทียบรายปี

คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติของจีน (NDRC) เปิดเผยว่า ธุรกิจส่งด่วน (express delivery) ของจีนขยายตัวอย่างรวดเร็วในเดือนก.พ. โดยเพิ่มขึ้นเป็นอัตราเลขสองหลักทั้งในด้านรายได้และปริมาณธุรกิจ

NDRC เปิดเผยว่า บริษัทขนส่งได้ทำการจัดส่งพัสดุ 2.76 พันล้านชิ้นในเดือนก.พ. เพิ่มขึ้น 38.7% เมื่อเทียบเป็นรายปี
ส่วนรายได้รวมของธุรกิจอยู่ที่ 3.5 หมื่นล้านหยวน (ประมาณ 5.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) ในเดือนก.พ. เพิ่มขึ้น 21% เมื่อเทียบกับปีก่อน

สำหรับช่วง 2 เดือนแรกของปีนี้ รายได้รวมของธุรกิจเพิ่มขึ้น 20.3% เมื่อเทียบเป็นรายปี สู่ 9.47 หมื่นล้านหยวน ขณะที่จำนวนพัสดุที่ขนส่งเพิ่มขึ้น 21.9% สู่ 7.3 พันล้านชิ้น

สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า การขยายตัวของระบบอีคอมเมิร์ซในจีนเป็นแรงหนุนอุตสาหกรรมขนส่งด่วน ขณะที่ยอดขายออนไลน์ยังคงขยายตัวอย่างแข็งแกร่งในช่วง 2 เดือนแรก เพิ่มขึ้น 13.6% เมื่อเทียบเป็นรายปี ขณะที่ยอดขายผ่านช่องทางปกติ (physical sales) เพิ่มขึ้น 19.5%

ที่มา www.ryt9.com/s/iq29/2973743

Related links

โพสท์ใน Uncategorized | ติดป้ายกำกับ , , | ปิดความเห็น บน จีนเผยธุรกิจขนส่งด่วนในเดือนก.พ.ขยายตัว 38.7% เมื่อเทียบรายปี

แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ชวนร่วมงานแสดงเทคโนโลยีรถไฟฟ้า และประชุมเชิงวิชาการ “Rail Asia 2019”

รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ชวนผู้สนใจร่วมงานแสดงเทคโนโลยีรถไฟฟ้า และประชุมเชิงวิชาการ “Rail Asia 2019” ซึ่งบริษัท เอเชีย เอ็กซิบิทชั่น เซอร์วิสเซส จำกัด ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 – 29 มีนาคม 2562 ณ แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ สถานีมักกะสัน

นายสุเทพ พันธุ์เพ็ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด หรือผู้ให้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ เปิดเผยว่า ในระหว่างวันที่ 28 – 29 มีนาคม 2562 ณ แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ สถานีมักกะสัน บริษัท เอเชีย เอ็กซิบิทชั่น เซอร์วิสเซส จำกัด ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน จัดงานแสดงเทคโนโลยีรถไฟฟ้า และประชุมเชิงวิชาการ “Rail Asia 2019” โดยภายในงานจะมีการจัดประชุมสัมมนาวิชาการ พร้อมด้วยการแสดงนวัตกรรมด้านระบบรางมากมาย ซึ่งในส่วนของรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ จะมีการจัดบูทวิชาการนำเสนอผลงานต่างๆ ทั้งยอดผู้โดยสาร , ผลงานความร่วมมือกับสถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมถนนและระบบราง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พัฒนาระบบตรวจวัดการสั่นสะเทือนของรถไฟอัจฉริยะแบบฝังบนตัวรถไฟฟ้าที่ให้บริการ เพื่อการประเมินความปลอดภัยและสภาพทางวิ่ง , ความร่วมมือกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ และการจัดแสดงอุปกรณ์สำคัญภายในขบวนรถไฟฟ้า สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสามารถใช้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ มาลงที่สถานีมักกะสันได้ โดยรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ เปิดให้บริการทุกวันเวลา 05.30 – 24.00 น.

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข Call Center 1690 

ที่มา : https://www.ryt9.com/s/prg/2972482

Related links

โพสท์ใน Uncategorized | ติดป้ายกำกับ , , | ปิดความเห็น บน แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ชวนร่วมงานแสดงเทคโนโลยีรถไฟฟ้า และประชุมเชิงวิชาการ “Rail Asia 2019”

ศูนย์วิจัย ธ.ก.ส.เผยหนี้ครัวเรือนเกษตรกร H2/61 โต 1.3% แต่รายได้เพิ่มขึ้น หนี้นอกระบบลดลง 18.5%

นายสมเกียรติ กิมาวหา ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยถึงสถานการณ์ภาวะหนี้สินครัวเรือนเกษตร ในช่วงครึ่งหลังปี 61 (ก.ค.-ธ.ค.) พบว่า มีสัดส่วนหนี้ครัวเรือนเกษตรไทยต่อ GDP อยู่ที่ 18.12% ปรับตัวลดลงจากปีก่อน 4.13% เนื่องจากอัตราการขยายตัวของมูลค่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจประจำปี (Nominal GDP) ยังคงสูงกว่าการขยายตัวของหนี้ครัวเรือนเกษตรกร โดยประมาณการการขยายตัวของเศรษฐกิจ ปี 2561 อยู่ที่ 4.0% เป็นผลจากกำลังซื้อของภาคครัวเรือนปรับตัวดีขึ้นตามแนวโน้มของรายได้ที่เริ่มฟื้นตัวขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มครัวเรือนที่มีรายได้น้อย

อย่างไรก็ตาม แม้สัดส่วนหนี้ครัวเรือนเกษตรจะปรับตัวดีขึ้น แต่ยังคงต้องติดตามพฤติกรรมการก่อหนี้ใหม่ โดยเฉพาะกลุ่มครัวเรือนเกษตรที่มีรายได้น้อยที่กู้หนี้เต็มวงเงินแล้ว และมีภาระผูกพันกับหนี้หลายสัญญา ซึ่งอาจมีการก่อหนี้นอกระบบที่จะส่งผลกระทบต่อสัดส่วนหนี้สินครัวเรือนเกษตร และการเติบโตของเศรษฐกิจได้ในระยะต่อไป

​สำหรับผลการสำรวจสถานการณ์ภาวะหนี้สินครัวเรือนเกษตรครึ่งหลัง ปี 2561 โดยเก็บข้อมูลจากเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. ทั่วประเทศ 980 ราย พบว่า ครัวเรือนเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. มีรายได้รวมเฉลี่ย 295,420 บาท/ปี เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1.9% และมีค่าใช้จ่ายรวมเฉลี่ยต่อครัวเรือน 240,680 บาท/ปี เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1.1% ส่งผลให้มีสัดส่วนรายได้มากกว่าค่าใช้จ่าย 1.23 เท่า เพิ่มขึ้นจากปีก่อนเล็กน้อย 0.8% และพบว่าครัวเรือนเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. ส่วนใหญ่ 66.2% มีการออมเงิน โดยมีสัดส่วนการออมที่ 6.4% ของรายได้ทั้งหมด มีการออมเงินเพิ่มขึ้นตามรายได้ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลจากการส่งเสริมการออมเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเกษตรกร ผ่านผลิตภัณฑ์ทางการเงินของ ธ.ก.ส. อาทิ เงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค สลากออมทรัพย์ฯ และกองทุนทวีสุข

ขณะเดียวกันเกษตรกรมีหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือน 135,220 บาท/ปี เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1.3% โดยหนี้ส่วนใหญ่กว่า 89.1% เป็นหนี้ในระบบ ส่วนหนี้นอกระบบมีเพียง 10.9% โดยปริมาณหนี้นอกระบบปรับตัวลดลงจากปีก่อน 18.5% ส่วนภาระหนี้ต่อรายได้เฉลี่ยต่อเดือน (DSR) คิดเป็น 45.77% ปรับตัวลดลงจากปีก่อน 0.61% แต่ยังคงสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานเสถียรภาพของภาคครัวเรือนที่กำหนด ณ ระดับ 40% ซึ่งสะท้อนว่าครัวเรือนเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. ยังมีโอกาสในการผิดนัดชำระหนี้ (Default Probability) เพิ่มขึ้น

ที่มา : https://www.ryt9.com/s/iq03/2971230

Related links

โพสท์ใน Uncategorized | ติดป้ายกำกับ , , | ปิดความเห็น บน ศูนย์วิจัย ธ.ก.ส.เผยหนี้ครัวเรือนเกษตรกร H2/61 โต 1.3% แต่รายได้เพิ่มขึ้น หนี้นอกระบบลดลง 18.5%

สรรพากร เตือนใกล้สิ้นสุดเวลายื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีภาษี 61

กรมสรรพากร แจ้งให้ผู้มีเงินได้รีบยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด.91 ประจำปีภาษี 2561 ซึ่งใกล้สิ้นสุดระยะเวลาการยื่นแบบฯ แล้ว

นายปิ่นสาย สุรัสวดี รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร เปิดเผยว่า “ขณะนี้ใกล้สิ้นสุดระยะเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด.91 ประจำปีภาษี 2561 จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้เสียภาษีรีบดำเนินการยื่นแบบฯ ผ่านช่องทางภายในกำหนดเวลาดังต่อไปนี้

1. กรณียื่นแบบฯ ที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุกแห่งทั่วประเทศ ต้องยื่นภายในวันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562
2. กรณียื่นแบบฯ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th หรือยื่นแบบฯ ด้วย Application RD Smart Tax สามารถใช้บริการได้ถึงวันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2562

ที่มา bangkokbiznews.com

Related links

โพสท์ใน Uncategorized | ติดป้ายกำกับ , , | ปิดความเห็น บน สรรพากร เตือนใกล้สิ้นสุดเวลายื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีภาษี 61

ข้อมูลราคาข้าวเปลือกรายวัน ณ ตลาดกลางและตลาดสำคัญ

> ข้าวเปลือกเจ้าพันธุ์ พันธุ์สุพรรณบุรี
ความชื้น 15% โรงสีไฟโชครุ่งเรือง 104/1 ม.1 ต.วงฆ้อง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 7,300 บาท/ตัน
> ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ 105 ( ต้นข้าว 35 กรัม )
ท่าข้าว ธ.ก.ส. อ.เมือง จ.ขอนแก่น 16,200 บาท/ตัน
ตลาดกลางพืชไร่  อ.เมือง จ. ศรีสะเกษ 15,800 บาท/ตัน
โรงสีไฟไทยเจริญวัฒนา อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 16,250 บาท/ตัน
โรงสีกิจทวียโสธร  อ.เมือง จ.ยโสธร 16,000 บาท/ตัน
โรงสีสหพัฒนา  อ.สะตึก จ.บุรีรัมย์ 16,000 บาท/ตัน
โรงสีเต็กเฮง อ.จอมพระ  จ.สุรินทร์ 15,600 บาท/ตัน
โรงสีสหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 17,000 บาท/ตัน
ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

Related links

โพสท์ใน Uncategorized | ติดป้ายกำกับ , , | ปิดความเห็น บน ข้อมูลราคาข้าวเปลือกรายวัน ณ ตลาดกลางและตลาดสำคัญ

ราคาทองฟิวเจอร์ดีดตัว หลังดอลลาร์อ่อนค่า, นักลงทุนกังวลเศรษฐกิจโลก

ราคาทองฟิวเจอร์ปรับตัวขึ้นในวันนี้ โดยได้อานิสงส์จากการอ่อนค่าของดอลลาร์ และความกังวลเกี่ยวกับการขยายตัวของเศรษฐกิจโลก
ณ เวลา 19.41 น.ตามเวลาไทย สัญญาทองคำตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนเม.ย. ดีดตัวขึ้น 7.40 ดอลลาร์ หรือ 0.57% สู่ระดับ 1,302.50 ดอลลาร์/ออนซ์

ดอลลาร์ชะลอตัวในวันนี้ หลังมีข่าวว่าเกาหลีเหนือกำลังพิจารณายกเลิกแผนการเจรจากับสหรัฐ ซึ่งทำให้นักลงทุนขายดอลลาร์ ขณะที่เข้าซื้อเยนในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย

ณ เวลา 19.07 น.ตามเวลาไทย ดอลลาร์ขยับลง 0.01% สู่ระดับ 111.69 เยน ขณะที่ยูโรปรับตัวขึ้น 0.13% สู่ระดับ 126.40 เยน และดีดตัวขึ้น 0.13% สู่ระดับ 1.1317 ดอลลาร์ ส่วนดัชนีดอลลาร์ ซึ่งเป็นดัชนีวัดความเคลื่อนไหวของดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุลในตะกร้าเงิน ลบ 0.16% สู่ระดับ 96.63

ดอลลาร์ได้รับคำสั่งซื้อในการซื้อขายช่วงแรก ขณะที่นักลงทุนคาดการณ์ว่าช่องว่างอัตราดอกเบี้ยระหว่างสหรัฐและญี่ปุ่นจะกว้างขึ้น หลังการดีดตัวขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ

นายหลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีจีน กล่าวว่า เศรษฐกิจจีนกำลังเผชิญกับแรงกดดันในช่วงขาลง พร้อมระบุว่า จีนจะสนับสนุนให้นักลงทุนในตลาดร่วมกันรับมือภาวะชะลอตัว และระบุด้วยว่า การกระตุ้นเศรษฐกิจมากเกินไป อาจมีผลข้างเคียงต่อเศรษฐกิจ

ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ -0.1% ในการประชุมวันนี้ รวมทั้งปรับลดมุมมองด้านการส่งออกและผลผลิตภาคอุตสาหกรรม

นักลงทุนจับตาการประชุมกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ในวันที่ 19-20 มี.ค. โดยมีการคาดการณ์ว่าเฟดจะยังคงตรึงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมครั้งนี้

ที่มา : https://www.ryt9.com/s/iq31/2968169

Related links

โพสท์ใน Uncategorized | ติดป้ายกำกับ , , | ปิดความเห็น บน ราคาทองฟิวเจอร์ดีดตัว หลังดอลลาร์อ่อนค่า, นักลงทุนกังวลเศรษฐกิจโลก